Ekoloji Issue 34 (2000)


Bursa Uludağ`da Belirlenen bazı Zehirli Hayvanlar

İsmail Hakkı, Hakan DURMUŞ, Rıdvan KETE

Issue: 34, Pages: 3-8, Year: 2000

[Abstract]


Termik Santrallerle Nükleer Santrallerin Çevresel Etki Değerlendirmesi Açısından Karşılaştırılması

Bülent İlhan GONCALOĞLU, Ferruh ERTÜRK, Alpaslan EKDAL

Issue: 34, Pages: 9-14, Year: 2000

[Abstract]


Taşıt Kaynaklı Kirleticilerin azaltılma Yöntemleri

Berna ALKAYA, A. Murat YILDIRIM

Issue: 34, Pages: 16-20, Year: 2000

[Abstract]


Belek Özel Çevre Korumaalanı Akarsularınınsu Kalitelerinin ve kirleticilerinin Değerlendirilmesi

Mustafa KAPLAN, Sahriye SÖNMEZ

Issue: 34, Pages: 21-26, Year: 2000

[Abstract]


Biga Yöresinde Sanayi Domatesi Yetiştirilen Toprakların ve Sulama Sularının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Vahap KATKAT, Nurşcn Çil ÖZGÜVEN

Issue: 34, Pages: 27-30, Year: 2000

[Abstract]