Ekoloji Issue 28 (1998)


Çevre Eğitimi ve Katılımın Sağlanması

Recep İLERİ

Issue: 28, Pages: 3-9, Year: 1998

[Abstract]


İçme Suları ile Taşınan Ağır Metal Kirliliği Ve Guatrla İlişkisinin Belirlenmesi

Ali Osman TEKİN, Abdullah AYDIN

Issue: 28, Pages: 10-13, Year: 1998

[Abstract]


Chara vulgaris L. ve Nitella Opaca C.A. Agardh (Characeae)`nin Morfolojik, Ekolojik ve Fizyolojik Özellikleri

Saadet SAYGIDEĞER

Issue: 28, Pages: 14-15, Year: 1998

[Abstract]


Bazı pestisitlerin saccharomyces cerevisiae wet 136 tarafından parçalanması

Metin DIGRAK, Sami ÖZÇELİK

Issue: 28, Pages: 16-19, Year: 1998

[Abstract]


Toprak Ekosistemlerinde Kirleticilerin Taşınım Mekanizmasının İncelenmesi ve Modellenmesi

Fariz D. MİKAYİLOV, Bilal ACAR

Issue: 28, Pages: 20-23, Year: 1998

[Abstract]


Kahramanmaraş Merkez İlçe Orman Köylerinde Su Ürünleri Potansiyeli ve Değerlendirilmesi

Cemil KARA, Mehmet GÜRBÜZ, Mehmet KANAT, Hakan M. BÜYÜKÇAPAR

Issue: 28, Pages: 24-27, Year: 1998

[Abstract]


Gıdalarda Nitrat ve Nitrit Kalıntılarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Nurşen BAYRAKTAR, Ramazan GÖKÇE, Özer ERGÜN

Issue: 28, Pages: 28-30, Year: 1998

[Abstract]