Ekoloji Issue 27 (1998)


Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Enerji Ormancılığının Önemi

Ali DURKAYA, Nedim SARAÇOĞLU

Issue: 27, Pages: 3-5, Year: 1998

[Abstract]


Sağlıklı Arazi Kullanma Koşullarının Tesbiti İle Fiziki ve Yasal Kalıcılığının Sağlanması

Halil KUMBUR, Sırrı KOÇAK

Issue: 27, Pages: 6-10, Year: 1998

[Abstract]


Hava Kirliliğinin Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri

Atilla DURSUN, Rafet ASLANI AŞ, Lütfi PIRLAK

Issue: 27, Pages: 11-14, Year: 1998

[Abstract]


Mert ve Erikli Göllerinin (Kırklareli/İğneada) Kuş Faunası Açısından Önemi ve Ekolojik Sorunları

Mustafa KAYA

Issue: 27, Pages: 15-18, Year: 1998

[Abstract]


Değişik Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri

Ahmet AVINÇ

Issue: 27, Pages: 19-23, Year: 1998

[Abstract]


Ecballium Elaterium (l.) Meyvelerinin Sinüzite Karşı Kullanımı

Mustafa EKİCİ, Asri SATILMIŞ, Yaşar Dursun AY, Başaran DÜLGER, Hulusi MAL YER

Issue: 27, Pages: 24-25, Year: 1998

[Abstract]


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampus Alanındaki Süs Bitkileri

Fazıl ÖZEN, Mahmut KILINÇ, Salih UZ

Issue: 27, Pages: 26-30, Year: 1998

[Abstract]