Ekoloji Issue 23 (1997)


Türkiye`de Çevre Mühendisliği Eğitimi Ve Karşılaşılan Sorunlar

Oya ZEREN

Issue: 23, Pages: 4-15, Year: 1997

[Abstract]


Fitoplankton Zooplankton İlişkileri

Ayşe ELMACI, Olcay OBALİ

Issue: 23, Pages: 16-20, Year: 1997

[Abstract]


Ebe Karaçamı (Pinus Nigra Ssp. Pallasiana var. Şeneriana (Saatç.) Yaltırık)`nın Tohum Çimlenme Ekolojisi Üzerine Araştırmalar

Ersin YÜCEL

Issue: 23, Pages: 21-26, Year: 1997

[Abstract]


Yenen ve Antimikrobiyal Aktiviteleri Olan Keme Mantarı  (=Terfezia Boudieri Chatin)Üzerinde Araştırmalar

Fahrettin GÜCİN, Başaran DÜLGER

Issue: 23, Pages: 27-33, Year: 1997

[Abstract]


Temiz Enerji’ye Doğru
9- Güneş Enerjisi: En İyi Çözüm

Nejat VEZİROĞLU

Issue: 23, Pages: 34-38, Year: 1997

[Abstract]