Ekoloji Issue 22 (1997)


Türkiye`nin Toprak Sorunu

İsmail CERİTLİ

Issue: 22, Pages: 4-8, Year: 1997

[Abstract]


Bir Enerji Kaynağı Olarak Orman Biyokütlesi

Nedim SARAÇOĞLU

Issue: 22, Pages: 9-13, Year: 1997

[Abstract]


Murat Nehri`nin Hidrojeo Kimyasal Özellikleri

Hüseyin ÇELEBİ, Filiz UTLU, İbrahim PEKER

Issue: 22, Pages: 14-20, Year: 1997

[Abstract]


Narlıgöl (Niğde-Sofular)`ün Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri

Yusuf DURAK, Mustafa KÜÇÜKÖDÜK, Hüseyin DURAL, Kuddisi ERTUĞRUL, Celâleddin ÖZTÜRK

Issue: 22, Pages: 21-22, Year: 1997

[Abstract]


Katı Atık Plastik Maddelerin Tanımlanması, Ayrılması Ve Geri Kazanımı İçin Yöntem Geliştirme

Hakan YURTSEVEN, Eyüp ALPER, Abdullah AYDIN, Zekeriya YERLİKAYA

Issue: 22, Pages: 23-25, Year: 1997

[Abstract]


Yüksek Bitkilerde Simbiyotik Azot Bağlanması

Fikriye KIRBAĞ, Şener BALTEPE

Issue: 22, Pages: 26-30, Year: 1997

[Abstract]


Toprak Degradasyonu

Taşkın ÖZTAŞ

Issue: 22, Pages: 31-33, Year: 1997

[Abstract]


Sıtma ile Biyolojik Mücadelede Sivrisinek Balıkları (Gambusia affınis, Baird ve Girard)`nın Önemi

Cengiz BAHADIROĞLU, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR

Issue: 22, Pages: 34-36, Year: 1997

[Abstract]


Temiz enerji’ye doğru
8- Nükleer Enerjinin Verdiği Ders

Nejat Veziroğlu

Issue: 22, Pages: 37-37, Year: 1997

[Abstract]