Ekoloji Issue 19 (1996)


Teknoloji, Tüketim ve Çevre Sorunları

Mustafa ÖKMEN

Issue: 19, Pages: 4-7, Year: 1996

[Abstract]


Yüzey Sularında Çözünmüş Oksijen Ölçümü

Haluk TÜRKDEMİR

Issue: 19, Pages: 8-12, Year: 1996

[Abstract]


İstanbul`da Ev Çöplerindeki Geri Kazanılabilir Materyallerin Araştırılması

M. Talha GÖNÜLLÜ, Ertan ARSLANKAYA, Bülent İ. GONCALOĞLU, F. Üter AYDEVOL, Gürdal KANAT, Arslan SARAL, Eyyüp DEBİK

Issue: 19, Pages: 13-15, Year: 1996

[Abstract]


Teknik Alüminyumoksit Yardımıyla Atık Sulardan Fosfat Giderilmesi ve Geri Kazanılması

Zeki TEZ, Bahattin GÜMGÜM

Issue: 19, Pages: 16-18, Year: 1996

[Abstract]


Eskişehir İçme ve Kullanma Sularının Bakteriyolojik Kirliliği

Merih KIVANÇ, Buket KUNDUHOĞLU, Semra ATİK, Betül MALKOÇOĞLU

Issue: 19, Pages: 19-21, Year: 1996

[Abstract]


Tavukçuluk Artık ve Atık Maddelerinin İşlenerek Çevre Kirliliğinin Azaltılması

Hüsrev DEMİRULUS, Ahmed AYDIN

Issue: 19, Pages: 22-26, Year: 1996

[Abstract]


Ozon (03) ve Bitki Yaşamı Üzerine Etkileri

Hakan ÖZER, T. KARADOĞAN

Issue: 19, Pages: 27-30, Year: 1996

[Abstract]


Temiz Enerjiye Doğru – Sera Etkisi

Nejat VEZİROĞLU

Issue: 19, Pages: 31-36, Year: 1996

[Abstract]


Arşiv Belgeleri Işığından Türkler’de Çevrecilik

İsmet BİNARK

Issue: 19, Pages: 37-40, Year: 1996

[Abstract]