Ekoloji Issue 87 (2013)


Removal of Heavy Metals Using Myriophyllum verticillatum (Whorl-Leaf Watermilfoil) in a Hydroponic System

Asiye Ucer, Ahmet Uyanik, Hamdi Guray Kutbay

Issue: 87, Pages: 1-9, Year: 2013

DOI: 10.5053/ekoloji.2013.871

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Assessment of the Heavy Metal Contents of Sardina pilchardus Sold in Izmir, Turkey

Murat Yabanli

Issue: 87, Pages: 10-15, Year: 2013

DOI: 10.5053/ekoloji.2013.872

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Effects of EDTA on Cr+3 Uptake, Accumulation, and Biomass in Nasturtium officinale (Watercress)

Didem Aydin, Omer Faruk Coskun

Issue: 87, Pages: 16-23, Year: 2013

DOI: 10.5053/ekoloji.2013.873

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Gümüşçay ve Çürüksu Çayları’nın Denizli Sınırları İçinde Büyük Menderes Nehri’ne Verdiği Kirlilik Yüklerinin Saptanması

Erdal Kacan, Gungor Ulku

Issue: 87, Pages: 24-34, Year: 2013

DOI: 10.5053/ekoloji.2013.874

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Ünye Bentoniti ile Sulu Ortamdan Amonyum (NH4 +) Adsorbsiyonu

Ramazan Serezli, Ahmet Tabak

Issue: 87, Pages: 35-42, Year: 2013

DOI: 10.5053/ekoloji.2013.875

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Karasu Nehri (Türkiye) Ağır Metal Kirliliği İçin Su Kalite Sınıflandırılmasının Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi

Adem Yavuz Sonmez, Samet Hasiloglu, Olcay Hisar, Hatice Nur Aras Mehan, Hasan Kaya

Issue: 87, Pages: 43-50, Year: 2013

DOI: 10.5053/ekoloji.2013.876

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Oreochromis niloticus ve Cyprinus carpio’da Bakır ve Kurşun Etkisinde Kan Serum İyon Düzeyleri

Hikmet Yeter Cogun, Ferit Kargin

Issue: 87, Pages: 51-57, Year: 2013

DOI: 10.5053/ekoloji.2013.877

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]Effects of Air Temperature and Hours of Sunlight on the Length of the Vegetation Period and the Yield of Some Field Crops

Ercan Ozkaynak

Issue: 87, Pages: 58-63, Year: 2013

DOI: 10.5053/ekoloji.2013.878

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Determination of Some Heavy Metals and Minerals in the Tissues and Organs of the Capoeta umbla Fish Species in Relation to Body Size, Sex, and Age

Ozgur Canpolat

Issue: 87, Pages: 64-72, Year: 2013

DOI: 10.5053/ekoloji.2013.879

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]