Ekoloji Issue 84 (2012)


Interactive Effects of Canopy Gap, Liming and Understory Control on Aboveground Growth of Yellow Birch and Sugar Maple Seedlings

Gang Yang, Huai Chen, Song Cheng, Hui Yu

Issue: 84, Pages: 1-8, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.841

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Impacts of Different Land-use Patterns on the Carabid Beetle Diversity and Species Assemblages in South Korea

Yuno Do, Maurice JM Lineman, Gea-Jae Joo

Issue: 84, Pages: 9-17, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.842

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Soil Erosion Risk Assessment in the Sincanlı Sub-Watershed of the Akarçay Basin (Afyonkarahisar, Turkey) Using the Universal Soil Loss Equation (USLE)

Tevfik Erkal, Unal Yildirim

Issue: 84, Pages: 18-29, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.843

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Changes in Sediment and Water Yield Downstream on a Small Watershed

Ferhat Kara, Edward F. LOEWENSTEIN, Latif Kalin

Issue: 84, Pages: 30-37, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.844

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


İn Vitro Şartlarda Kadmiyumun Oluşturduğu Genetik ve Oksidatif Hasara Karşı Dermatocarpon intestiniforme (Liken) Ekstrelerinin Etkisi

Adem Guner, Hasan Turkez, Ali Aslan

Issue: 84, Pages: 38-46, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.845

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Quercus coccifera Topraklarında Tanen ve Azadirachtinin Karbon Mineralizasyonuna Etkilerinin Karşılaştırılması

Nacide KIZILDAG, Husniye AKA SAGLIKER, Cengiz DARICI

Issue: 84, Pages: 47-53, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.846

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Köprüçay Nehri (Antalya)’nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi

Nezire Lerzan Cicek, Omer Osman Erta

Issue: 84, Pages: 54-65, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.847

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kireçle İşlem Görmüş Kentsel Atık Suların Toprağın pH, EC ve Elementel Kapsamı ile Mısır Bitkisinin (Zea mays) Beslenme Durumu, Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Verimi, Üzerine Etkileri

Atilla Levent Tuna, Betul Burun, Ibrahim Yokas

Issue: 84, Pages: 66-73, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.848

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Gölcük (Kocaeli/Türkiye) Bitki Örtüsünün Fitoekolojik ve Fitososyolojik Yönden Araştırılması

Volkan Altay, Memduh Serin, Celal Yarci, Zeki Severoglu

Issue: 84, Pages: 74-89, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.849

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Nikel ile Kirlenmiş Toprakların Fitoekstraksiyonu için Transgenik ve Transgenik Olmayan Tütün Bitkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Hatice Daghan, Nurcan Koleli

Issue: 84, Pages: 90-97, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.8410

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Borlu Sulardan Arsenik Uzaklaştırılmasında Mg-FeHidrotalsit (FeHT) Kullanımı

Tugba Turk, Ibrahim Alp

Issue: 84, Pages: 98-106, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.8411

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Assessment of Urban Heat Islands Using Remotely Sensed Data

Sinasi Kaya, Umut Gul Basar, Mehmet Karaca, Dursun Zafer Seker

Issue: 84, Pages: 107-113, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2012.8412

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Reduction of Hexavalent Chromium Formation in Leather with Various Natural Products (Coridothymus capitatus, Olea europaea, Corylus avellana, and Juglans regia)

Eser EKE BAYRAMOGLU, Ersin ONEM, Ali YORGANCIOGLU

Issue: 84, Pages: 114-120, Year: 2012

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.8413

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]