Ekoloji Issue 80 (2011)


Removal of Phenol from Olive Mill Wastewater in Constructed Wetlands Using Different Bedding Media

Arda YALCUK

Issue: 80, Pages: 1-5, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.801

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Mineral Contents of Some Wild Edible Mushrooms

Yusuf UZUN, Hüseyin GENCCELEP, Abdullah KAYA, Mustafa Emre AKCAY

Issue: 80, Pages: 6-12, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.802

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Selevir Baraj Gölü'nün Bazı Limnolojik Özellikleri

Sait BULUT, Ramazan MERT, Kemal SOLAK, Muhsin KONUK

Issue: 80, Pages: 13-22, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloii.2011.803

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Beyşehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel Değişimleri

Özden FAKIOĞLU, Nilsun DEMİR

Issue: 80, Pages: 23-32, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloii.2011.804

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kilikya Baseni (Kuzeydoğu Akdeniz) Sularında Ötrofikasyon İndikatörü Parametrelerin (TP, DIN, Chl-a ve TRIX) Değişimi

Süleyman TUĞRUL, Zahit UYSAL, Emine ERDOĞAN, Nebil YÜCEL

Issue: 80, Pages: 33-41, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.805

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Yemekhane Atıklarından Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Didem OMAY, Yüksel GÜVENİLİR

Issue: 80, Pages: 42-50, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.806

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


İç Anadolu Bölgesi'nde Anadolu Karaçamının (Pinus nigra subsp. pallasiana) Verimli Olabileceği Potansiyel Alanların Odunsu Gösterge Türleri

Şükrü Teoman GÜNER, Kürşad ÖZKAN, Aydın ÇÖMEZ, Nejat ÇELİK

Issue: 80, Pages: 51-58, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.807

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Bir Anadolu Endemiği; Anadolu Tarla Faresi Microtus anatolicus'nin Ekolojik Tercihleri

Mustafa YAVUZ, Mehmet ÖZ, İrfan ALBAYRAK

Issue: 80, Pages: 59-65, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.808

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Aydın, İzmir ve Manisa İllerinde Endüstriyel Atıksular ile Kirlenmiş Toprakların Mikrofungus Florasının Belirlenmesi

Gamze BAŞBULBUL, Halil BIYIK, Fatih KALYONCU, Erbil KALMIŞ, Erman ORYAŞİN

Issue: 80, Pages: 66-73, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.809

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Caddebostan (İstanbul) Rekreasyon Alanlarındaki Fekal Kirlilik İndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi

Nüzhet Cenk SESAL, İskender KARALTI, Barlas DİNGİLYAN, Figen Esin KAYHAN, Birkan AÇIKGÖZ

Issue: 80, Pages: 74-80, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.8010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Evaluation of Natural Dyeing of Leather with Rubia tinctorum Extract

Ersin ONEM, Gurbuz GULUMSER, Bugra OCAK

Issue: 80, Pages: 81-87, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.8011

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


A Syntaxonomical Study o f the Pseudo-Alpine Vegetation o f Kazdagi (Turkey) and Two New Endemic Associations

Ismet UYSAL, Ersin KARABACAK, Sukru ONER, Fatma KURT

Issue: 80, Pages: 88-96, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.8012

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]