Ekoloji Issue 79 (2011)


Heavy Metal Accumulation in Some Natural and Exotic Plants in Samsun City

Ali DEMIRAYAK, Hamdi Guray KUTBAY, Duygu KILIC, Ali BILGIN, Rena HÜSEYINOVA

Issue: 79, Pages: 1-11, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.791

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Environmental Interaction Properties of Marble Used in the Restoration of Historical Monuments (Dalyan-Kaunos)

Ali SARIISIK, Gencay SARIISIK

Issue: 79, Pages: 12-20, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.792

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Optimal Planning of Central Biogas Plants and Evaluation of Their Environmental Impacts: A Case Study from Tire, Izmir, Turkey

Halil Baki UNAL, Halil Ibrahim YILMAZ, Bulent MIRAN

Issue: 79, Pages: 21-28, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.793

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Nikelin Fasulye (Phaseolus vulgaris) Fide Gelişimi Üzerindeki Toksisitesinin Humik Asit ile Azaltılması

İrfan Ersin AKINCI, Olgu ÖNGEL

Issue: 79, Pages: 29-37, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloii.2011.794

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Babadıllimanı Koyu'ndaki (Silifke-Mersin) Derinsu Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris)'nin Büyüme, Ölüm Oranları ve Stokdan Yararlanma Düzeylerinin Belirlenmesi

Meltem MANAŞIRLI, Dursun AVŞAR, Hacer YELDAN

Issue: 79, Pages: 38-44, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.795

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Ham Kompost ve Ekstraksiyon İşlemine Tabi Tutulmuş Kompost Numunelerinin Karakterizasyonları ve Bitkiye Yarayışlılıkları Açısından Karşılaştırılması

Emine ELMASLAR ÖZBAŞ, Nilgün BALKAYA, Serkan EMIK

Issue: 79, Pages: 45-56, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.796

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Liman Gölü (Bafra-Samsun) Epifitik Diatome Florası

Elif Neyran SOYLU, Faruk MARAŞLIOĞLU, Arif GÖNÜLOL

Issue: 79, Pages: 57-62, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloii.2011.797

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Türkiye İçin Yeni Bir Epifitik Biryofit Birliği (Anomodontetum attenuati)

Recep KARA, Tülay EZER, Atabay DÜZENLİ

Issue: 79, Pages: 63-68, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.798

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Nikelin Ispanakta (Spinacia oleracea) Çimlenme ve Bazı Fide Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisi

Sermin AKINCI, İrfan Ersin AKINCI

Issue: 79, Pages: 69-76, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.799

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Isparta İl Merkezinde İçme Sularının Farklı Florür İçeriklerinin İncelenmesi

Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMIŞ

Issue: 79, Pages: 77-82, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.7910

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kayseri İli Kent Merkezinde Kükürtdioksit ve Partiküler Madde Değerlerindeki Değişimlerin İncelenmesi: 1990-2007

Filiz DADAŞER ÇELİK, Hatice Kübra KIRMACI

Issue: 79, Pages: 83-92, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.7911

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Radon Monitoring as the Earthquake Precursor in Fault Line in Western Turkey

Muslim Murat SAC, Coskun HARMANSAH, Berkay CAMGOZ, Hasan SOZBILIR

Issue: 79, Pages: 93-98, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.7912

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Fire-Related Cues (Heat Shock and Smoke) and Seed Germination in a Cistus creticus Population in Southwestern Turkey

Cagatay TAVSANOGLU

Issue: 79, Pages: 99-104, Year: 2011

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.7913

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]