Ekoloji Issue 7 (1993)


Mer’a Ekosistemlerinde Azot Döngüsü

Ahmet GÖKKUŞ, Ali KOÇ

Issue: 7, Pages: 3-9, Year: 1993

[Abstract]


Sebzelerde Nitrat Akümülasyonu

E.Erman KARA

Issue: 7, Pages: 10-13, Year: 1993

[Abstract]


Maçka Orman İşletme Müdürlüğünde 1990 Yılı Sel Felaketi Sonrası Orman Yollarında Oluşan Zararlar ve Bunun Orman Transportu Üzerine Olan Etkileri

H. Hulusi ACAR

Issue: 7, Pages: 14-17, Year: 1993

[Abstract]


Uluslararası Çevre Hukukunda Balina

Veysel K. BİLGİÇ

Issue: 7, Pages: 18-19, Year: 1993

[Abstract]


Bir Basın Kurumunun Doğu Anadolu Tesislerinin Çevre Peyzaj Düzenlemesi Çalışması

Ilgar KIRZIOĞLU

Issue: 7, Pages: 20-22, Year: 1993

[Abstract]


Yeraltı Su Kaynaklarının Korunmasında Öncelikler ve Seyhan Nehri 

Ahmet YÜCEER, Mehmet ARDIÇLIOĞLU

Issue: 7, Pages: 23-25, Year: 1993

[Abstract]


Trakya`da Botanik Gezileri

Ahmet ASAN, Celal YARCI

Issue: 7, Pages: 26-29, Year: 1993

[Abstract]


Göktaş (Murgul) Bakır Fabrikası İzabe Tesisi Bacalarından Çıkan Hava Kirleticilerin İnsan Sağlığına Etkisi

Yaşar NUHOĞLU, M. Fehmi TÜRKER

Issue: 7, Pages: 30-33, Year: 1993

[Abstract]


Dioksin Problemi

Mustafa SALAHOV, Zafer AYVAZ

Issue: 7, Pages: 34-35, Year: 1993

[Abstract]


Dondurulmuş Olarak Satılan Çileklerdeki Pestisit Kalıntı Miktarının belirlenmesi

Dursun Ali TAMA

Issue: 7, Pages: 36-38, Year: 1993

[Abstract]


Biyosorpsiyon Kinetiği ve İzotermlerinin Araştırılması

Recep İLERİ, Burhan SÜMER, Bülent ŞENGÖRÜR

Issue: 7, Pages: 39-45, Year: 1993

[Abstract]


Recycling = Geri Kazanma 

İsmail BOYACI, Süleyman BAŞLAR

Issue: 7, Pages: 46-49, Year: 1993

[Abstract]


Sulak Alanlar

Semra CİRİK

Issue: 7, Pages: 50-52, Year: 1993

[Abstract]