Ekoloji Issue 77 (2010)


A Study of Genetic Variation in Endemic Plant Centaurea wiedemanniana by Using RAPD Markers

Emel SOZEN, Burcu OZAYDIN

Issue: 77, Pages: 1-8, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloii.2010.771

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Treatment of a Petrochemical Industry Wastewater by a Solar Oxidation Process Using The Box-Wilson Experimental Design Method

Neval Baycan Parilti

Issue: 77, Pages: 9-15, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.772

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Lead toxicity and biochemical characterization of δ-ALAD on endemic prawn, Palaemonetes turcorum

İbrahim Hakki Cigerci, Muhsin Konuk, Mehtap Kutlu

Issue: 77, Pages: 16-22, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.773

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Cadmium Bioaccumulation and Depuration by Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus

Utku Guner

Issue: 77, Pages: 23-28, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.774

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Tuz Gölü'nün Aksaray İli Yeraltı Sularına Etkisinin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Murat Kavurmacı, Levent Altaş, Yakup Kurmaç, Mustafa Işık, Hatim Elhatip

Issue: 77, Pages: 29-34, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.775

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Effects of Polyvinylalcohol (PVA) and Polyacrylamide (PAM) as Soil Conditioners on Erosion by Runoff and by Splash Under Laboratory Conditions

Gokcen Yonter

Issue: 77, Pages: 35-41, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.776

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


İzmir-Karaburun Yarımadası'nın Biyosfer Rezerv Alanı Olarak Planlanması

Sibel Yiğiter Sarıçam, Ümit Erdem

Issue: 77, Pages: 42-50, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.777

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Tıbbi Atık Yakma Küllerinde Ağır Metal Giderimi

Sami Gören, Mustafa Esen

Issue: 77, Pages: 51-58, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.778

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Farklı Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO2) Çıkışı Üzerine Etkisi

Ulaş Şenyiğit, Davut Akbolat

Issue: 77, Pages: 59-64, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.779

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Altın Üretiminde Siyanür Tüketiminin Azaltılması İçin Farklı Bir Yöntem: Gravite Zenginleştirme ve Liç Kombinasyonu

Ebru Sayın, Turan Batar, Erol Kaya, Baran Tufan

Issue: 77, Pages: 65-71, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7710

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


İstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarında Partikül Madde (PM2,5 ve PM10) Kirliliğinin İncelenmesi

Hüseyin Özdemir, Gülsüm Borucu, Göksel Demir, Selda Yiğit, Namık Ak

Issue: 77, Pages: 72-79, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7711

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Van Gölü'nde Sediment Birikim Hızı, Radyoaktif ve Ağır Metal Kirliliğinin Tarihlemesi

Nergiz Yıldız, Güngör Yener

Issue: 77, Pages: 80-87, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7712

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Characterization of Physical and Mechanical Properties of Natural Stones Affected by Ground Water under Different Ambient Conditions

Ali Sariisik, Gencay Sariisik, Ahmet Senturk

Issue: 77, Pages: 88-96, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7713

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


UV/H2O2/TiO2/Sep. Nanopartikül Kullanarak Zeytin Karasuyunda Fotokatalitik Bozunma ve Renk Giderimi

Mehmet Uğurlu, Muhammet Hamdi Karaoğlu, İbrahim Kula

Issue: 77, Pages: 97-106, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7714

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kapadokya Bölgesinde Simulium spp. (Diptera: Simuliidae) Mücadelesi Üzerine Araştırmalar

Abdullah Yıldız, Ahmet Demircioğlu, Hakan Yeşilöz

Issue: 77, Pages: 107-112, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7715

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]