Ekoloji Issue 76 (2010)


Sulphur Pollution and its Dependency on the Altitude in the West Anatolian Scots Pine Forest

Ersin Yucel, S. Teoman Guner

Issue: 76, Pages: 1-7, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.761

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Determination of Biochemical Indicators (Biomarkers) in the Common Carp (Cyprinus carpio) to the Physico-chemical Parameters of the CeyhanRiver (Adana-Turkey)

Aysel Sahan, Egrul Belge Kurutas, Tulay Altun

Issue: 76, Pages: 8-14, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.762

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Diel Changes in Feeding Activity, Microhabitat Preferences and Abundance of Two Freshwater Fish Species in Small Temperate Streams (Omerli, Istanbul)

Cigdem Gursoy Gaygusuz, Ali Serhan Tarkan, Ozcan Gaygusuz

Issue: 76, Pages: 15-24, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.763

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Fırtına Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Kenan Gedik, Bulent Verep, Ertugrul Terzi, Sedef Fevzioglu

Issue: 76, Pages: 25-35, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.764

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksında Seyhan Nehrinin Yeşil Koridor Sistemi Olarak Kullanlabilirliğinin Araştırılması

Aylin Salıcı, M. Faruk Altunkasa

Issue: 76, Pages: 36-49, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.765

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Yeniköy (Bursa) Higrofil, Orman ve Maki Vejetasyonunun Sinekolojik ve Sintaksonomik Analizi

Fazil Ozen

Issue: 76, Pages: 50-64, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.766

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Antalya Körfezi'nde Yetiştiriciliği Yapılan Mavi Yüzgeçli Orkinosların (Thunnus thynnus) Karaciğer ve Kas Dokularında Kurşun (Pb) Düzeyleri

Figen Esin Kayhan, Mehmet Nezih Muslu, Sibel Colak, Nazan Deniz Koc, Adem Colak

Issue: 76, Pages: 65-70, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.767

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kömür Lavvar Tesisi Atıkların Flokülasyonunda İnorganik Elektrolitlerin Etkisi

İsmail Bentli

Issue: 76, Pages: 71-77, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.768

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Termal Suların Radyoaktivite ve Kimyasal İçeriklerinin İncelenmesi; İzmir, Seferihisar Bölgesi Örneği

Berkay Camgoz, Muslim Murat Sac, Mustafa Bolca, Fulsen Ozen, Ozlem Ege Oruc, Neslihan Demirel

Issue: 76, Pages: 78-87, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.769

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Pleurotus eryngii Suşlarının Lignoselülozik Soya Saplarını Biyodönüştürme Etkinlikleri

Numan Yıldırım, Abdunnasır Yıldız

Issue: 76, Pages: 88-94, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7610

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Ecological Features of the Pinus pinea Forests in the North-West Region of Turkey (Yalova)

Omer Varol, Ahmet Zafer Tel

Issue: 76, Pages: 95-101, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7611

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Identifying Effective Variables Using Mutual Information and Building Predictive Models of Sulfur Dioxide Concentration with Support Vector Machines

C. Okan Sakar, Olcay Kursun, Huseyin Ozdemir, Goksel Demir, Senay Yalcin

Issue: 76, Pages: 102-112, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7612

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]