Ekoloji Issue 74 (2010)


The Effect of Nitrogenous Fertilizers on Methane Oxidation in Soil

Emine Erman KARA, Hasan Göksel ÖZDİLEK

Issue: 74, Pages: 1-9, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Element Contents of Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. eryngii Grown on Some Various AgroWastes

Mehmet AKYÜZ, Sevda KIRBAĞ

Issue: 74, Pages: 10-14, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Decolorization of Azo Dye Reactive Black 5 in a Sequential Anaerobic-Aerobic System

Mustafa KARATAŞ, Şükrü DURSUN, Mehmet Emin ARGUN

Issue: 74, Pages: 15-23, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Organochlorine Pesticide Residues in the Drinking Waters of Afyonkarahisar, Turkey

Sait BULUT, Sevim Feyza ERDOGMUŞ, Muhsin KONUK, Mustafa CEMEK

Issue: 74, Pages: 24-31, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Neural Network Modeling of Suspended Particulate Matter with Autoregressive Structure

Mehmet AKTAN, Hanefi BAYRAKTAR

Issue: 74, Pages: 32-37, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Effects of Cold Shock on The Longevity in Oregon R wild and Vestigial mutant of Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)

Arif AYAR, Handan UYSAL, Deniz ALTUN

Issue: 74, Pages: 38-44, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Study of the Genotoxic Effect of the Karasu River Surface Water Containing Local Fat Plant Waste Water on the Drosophila melanogaster Using the Wing Somatic Mutation and Recombination Test (SMART)

Hakan AŞKIN, Ümit İNCEKARA

Issue: 74, Pages: 45-50, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Nitrogen Mineralization in the Soils of the Conifer Forest Communities in the Eastern Mediterranean

Gürcan GULERYUZ, Ayşe EVEREST

Issue: 74, Pages: 51-59, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Annual Mesozooplankton Dynamics and Influence of Environmental Parameters in an Urbanized Harbor (Kepez Harbor-Dardanelles Strait, Turkey)

Yeşim BÜYÜKATEŞ, Özgür Emek İNANMAZ

Issue: 74, Pages: 60-68, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Arsenate Removal by Coagulation Using Iron Salts and Organic Polymers

Meltem BİLİCİ BAŞKAN, Ayşegül PALA, Ayşen TÜRKMAN

Issue: 74, Pages: 69-76, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Mg-Fe-Hidrotalsit (FeHT) Kullanarak Sudan As(III) Adsorpsiyonu

Tuğba TÜRK, İbrahim ALP

Issue: 74, Pages: 77-88, Year: 2010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


İç Anadolu'dan (Ereğli-Karaman) Onobrychido armeni- Thymetalia leucostomi Akman, Ketenoğlu, Quezel 1985 Ordosu İçin Yeni Bir Alyans

Fatmagül GEVEN, Nezaket ADIGÜZEL, Mecit VURAL

Issue: 74, Pages: 89-101, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7412

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Tortum Çayı'nın (Erzurum) Epipelik Diyatomeleri ve Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ile İlişkisi

Ersin KIVRAK, Hasan GÜRBÜZ

Issue: 74, Pages: 102-109, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7413

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kamusal Rekreasyon Olanaklarının Etkinliğinin Belirlenmesi: İskenderun (Hatay) Örneği

Onur BOYACIGİL, M. Faruk ALTUNKASA

Issue: 74, Pages: 110-121, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7414

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Sera Sebzelerinin Karşılaştırmalı Girdi Analizi

Sait ENGİNDENİZ, İbrahim YILMAZ, Enver DURMUŞOĞLU, Bülent YAĞMUR, Raşit Zeki ELTEZ, Bekir DEMİRTAŞ, Dilek ENGİNDENİZ, Ali Hikmet TATARHAN

Issue: 74, Pages: 122-130, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7415

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The distribution of epiphytic lichens on Uludag fir (Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen) forests along an altitudinal gradient (Mt. Uludag, Bursa, Turkey)

Şule ÖZTÜRK, Şaban GÜVENÇ

Issue: 74, Pages: 131-138, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7416

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Assessment of Surface Water Quality in the Atikhisar Reservoir and Sarıçay Creek (Çanakkale, Turkey)

Mehmet AKBULUT, Hasan KAYA, Ekrem Şanver ÇELİK, Deniz Anıl ODABAŞI, Serpil SAĞIR ODABAŞI, Kahraman SELVİ

Issue: 74, Pages: 139-149, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7417

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Diatom Composition of the Salt Lake Basin and Its Relationship with Salinity

Aydın AKBULUT

Issue: 74, Pages: 150-159, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7418

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Effect of Clutch Size on Egg and Hatchling Mass and Measurements in the Common Coot Fulica atra

Ali UZUN, Belgin UZUN, Grzegorz KOPIJ

Issue: 74, Pages: 160-163, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7419

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kurşunun Bazı Yazlık Sebzelerde Tohum Çimlenmesi ve Tolerans Düzeyleri Üzerine Etkisi

İrfan Ersin AKINCI, Ülkü ÇALIŞKAN

Issue: 74, Pages: 164-172, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7420

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kentsel Yerleşim Alanlarındaki Bitkilerin Peyzajda Kullanım Tercihleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon Kenti Örneği

Cengiz ACAR, Derya SARI

Issue: 74, Pages: 173-180, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7421

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Examining the Ecological Quality of Küçükçekmece District Parks in Istanbul in Terms of Permeability and Natural Vegetation

Yıldız AKSOY

Issue: 74, Pages: 181-189, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7422

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Parklarda Ekolojik Koşullarla Dengeli, İşlevsel ve Estetik Bitkilendirme İlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneğinde İrdelenmesi

Füsun ERDURAN, Sebla KABAŞ

Issue: 74, Pages: 190-199, Year: 2010

DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7423

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]