Ekoloji Issue 73 (2009)


Organik Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Huseyin Padem, Hüsnü ÜNLÜ

Issue: 73, Pages: 1-9, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.731

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Bitki Örtüsü ve Yetişme Ortamı İlişkilerinin Yorumlanmasında Atama ve Sınıflandırma Yöntemlerinin Kullanımı: Çukurova Deltaları Örneği

Y. Ünlükaplan, Kemal Tuluhan Yılmaz

Issue: 73, Pages: 10-20, Year: 2009

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Ankara Şehir Atmosferinde Biyoaerosol Seviyelerinin Mekansal Değişimi

Sibel MENTEŞE, Abbas Yousefi RAD, Münevver ARISOY, Gülen GÜLLÜ

Issue: 73, Pages: 21-28, Year: 2009

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Bitlis İli İçme Sularının Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Süleyman ALEMDAR, Tahir KAHRAMAN, Sema AĞAOĞLU, Mustafa ALİŞARLI

Issue: 73, Pages: 29-38, Year: 2009

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Arıtma Çamurlarının Fiziksel ve Kimyasal Toprak Düzenleyicisi olarak Kullanımı

İlker ANGIN, A.Vahap YAĞANOĞLU

Issue: 73, Pages: 39-47, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.735

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kültür Mantarı (Agaricus bisporus(L.) Sing.) Yetiştiriciliğinde Çay Atığı ve Buğday Sapı Karışımından Hazırlanan Kompostların Kullanımı

Aysun PEKŞEN, Atilla GÜNAY

Issue: 73, Pages: 48-54, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.736

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Tuzla Çayı ve Tercan Baraj Gölündeki Capoeta capoeta umbla HECKEL,1843'nın Bazı Biyo-Ekolojik Özellikleri ile Total Yağ ve Yağ asitleri Kompozisyonlarının Karşılaştırılması

N. Mevlüt ARAS, Muharrem GÜNEŞ, Abdulkadir BAYIR, A. NEcdet SİRKECİOĞLU, H. İbrahim HALİLOĞLU

Issue: 73, Pages: 55-64, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.737

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Environmental Effect of a Land-Based Trout Farm on Yuvarlakçay, Turkey

Ahmet Adem TEKİNAY, Derya GÜROY, Nazan ÇEVİK

Issue: 73, Pages: 65-70, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.738

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


İnsan Saçında Bulunan (Manisa İlinin Üç Farklı Yerleşim Bölgesinde) Bazı Ağır Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ali ÇELİK, Yüksel ABALI, Gökhan EDGÜNLÜ, Selim UZUNOĞLU, V. Nükhet TİRTOM

Issue: 73, Pages: 71-75, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.739

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Klorofil- a, Çevresel Parametreler ve Besin Elementlerinin Günlük Değişimleri: Sarıçay Akarsuyu Örneği (Çanakkale,Türkiye)

Serpil ODABAŞI, Yeşim BÜYÜKATEŞ

Issue: 73, Pages: 76-85, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.7310

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


İstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taşınım Etkilerinin Araştırılması: Solunabilen Partikül Madde Epizotları

İsmail ANIL, Ferhat KARACA, Omar ALAGHA

Issue: 73, Pages: 86-97, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.7311

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Triticum aestivum L. cv. Tosunbeye Uygulanan Kurşunun Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisi

Muhittin DOĞAN, Uğur ÇOLAK

Issue: 73, Pages: 98-104, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.7312

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]