Ekoloji Issue 71 (2009)


Phytosociological Studies on the Halophytic Communities of Central Anatolia

Ergin Hamzaoğlu, Ahmet Aksoy

Issue: 71, Pages: 1-14, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.711

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Precipitation Trends in Kahramanmaraş alongwith Gaziantep and Adıyaman during theperiod of 1963-2005

Murat KARABULUT

Issue: 71, Pages: 15-24, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.712

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Richness and Distribution of Amphibian Species inRelation to Ecological Variables in Western AegeanRegion of Turkey

Eyüp Başkale, Uğur Kaya

Issue: 71, Pages: 25-31, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.713

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


İç Anadolu'dan (Polatlı-Haymana) Astragalo karamasici-Gypsophilion eriocalycis Alyansı İçin Yeni Sintaksonlar

Fatmagül Geven, Osman Ketenoğlu, Ümit Bingöl, Kerim Güney

Issue: 71, Pages: 32-48, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.714

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Çalı Türlerinde Nitrat Redüktaz Aktivitesi (NRA)

Hülya Arslan, Serap Kırmızı, F. Selcen Sakar, Gürcan Güleryüz

Issue: 71, Pages: 49-56, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.715

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kadmiyumun Ceratophyllum demersum L. Üzerindeki Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Etkileri

Muhittin Doğan, Saadet Demirörs Saygıdeğer

Issue: 71, Pages: 57-64, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.716

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]