Ekoloji Issue 70 (2009)


Epiphytic meiofauna in stands of different submerged macrophytes

Irella Bogut, Jasna Vidakovic, Dubravka Cerba, Goran Palijan

Issue: 70, Pages: 1-9, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.701

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Sulphur and Some Heavy Metal Contents in Foliage of Corylus avellana and Some Roadside Native Plants in Ordu Province, Turkey

Rena Hüseyinova, Hamdi Güray Kutbay, Ali Bilgin, Duygu Kılıç, Ayhan Horuz, Cesur Kırmanoğlu

Issue: 70, Pages: 10-16, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.702

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Sıcaklık Şartlarının Türkiye'de Zeytinin (Olea europaea subsp. europaea) Yetişmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etki

Recep Efe, Abdullah Soykan, Süleyman Sönmez, İsa Cüberal

Issue: 70, Pages: 17-26, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.703

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Bazı Tarımsal ve Endüstriyel Atıkların Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Değerlendirilmesi

Mehmet Akyüz, Sevda Kırbağ

Issue: 70, Pages: 27-31, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.704

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Mersin Körfezi'nden Örneklenen Yüzey Suyu ve Patella Türlerindeki (Patella caerulea, Patella rustica) Cr, Cd ve Pb Düzeylerinin Belirlenmesi

Deniz Ayas, Mustafa Kalay, Mustafa Kemal Sangün

Issue: 70, Pages: 32-37, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.705

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Reyhanlı Yenişehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Yalçın Tepe

Issue: 70, Pages: 38-46, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.706

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinde Yılanlarla İlgili Alternatif Kavramlar ve Yaygın İnanışlar

Sami Oluk

Issue: 70, Pages: 47-56, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.707

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Adana Kuzeybatı Üst Kentsel Gelişme Alanında Bisikletli Bağlantı Olanaklarının Değerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaşım

Cengiz Uslu, Mehmet Faruk Altunkasa, Onur Boyacıgil, Nurgül Konaklı

Issue: 70, Pages: 57-66, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.708

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


İZAYDAŞ Tehlikeli Atık Yakma Tesisi ve İSTAÇ Tıbbi Atık Yakma Tesisinde Dioksin/Furan Oluşumunun ve Gideriminin İncelenmesi

Gülten Güneş, Ferruh Ertürk

Issue: 70, Pages: 67-73, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.709

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Küçük Menderes Havzası Tarım Topraklarında Doğal Radyonüklit Seviyesinin Belirlenmesi

Yasemin Işık Camgöz, Günseli Yaprak

Issue: 70, Pages: 74-80, Year: 2009

DOI: 10.5053/ekoloji.2009.7010

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]