Ekoloji Issue 69 (2008)


Carbon Mineralization of Acacia cyanophylla Soils under the Different Temperature and Humidity Conditions

Emel Zengin, Hüsniye Aka Sağlıker, Cengiz Darıcı

Issue: 69, Pages: 1-6, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.691

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Çanakkale Çevresinde Toplanan Biyoindikator Organizma Cladonia rangiformis'de Bazı Element Konsantrasyonları

Akın Çayır, Münevver Çoşkun, Mahmut Çoşkun

Issue: 69, Pages: 7-13, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.692

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Bartın-Ardıç Yöresindeki Orman Restorasyonu Uygulamalarının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

Halil Barış Özel

Issue: 69, Pages: 14-19, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.693

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kuzeydoğu Akdeniz'de Kızıl Yağmurlar

Türkan Özsoy, Şermin Örnekteki

Issue: 69, Pages: 20-31, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.694

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Bartın İli Orman ve Tarım Topraklarının Mikrobiyal Biyokütle Karbon (Cmic) ve Azot (Nmic) İçerikleri

Ömer Kara, İlyas Bolat

Issue: 69, Pages: 32-40, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.695

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Yeni Çevresel Paradigma Ölçeğiyle Çiftçilerin Çevre Tutumunun Belirlenmesi: İzmir İli Torbalı İlçesi Örneği

Cihat Günden, Bülent Miran

Issue: 69, Pages: 41-50, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.696

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Pre-Service Science Teachers' Understandings of an Environmental Issue: Ozone Layer Depletion

Mehmet Bahar, Hüseyin Bağ, Orçun Bozkurt

Issue: 69, Pages: 51-58, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.697

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


KOBİ'lerde Çevresel Maliyetlerin Sınıflandırılmasına Yönelik bir Öneri: Metal İşleme Sektöründen Bir Uygulama

Ali Çoşkun, Nurhan Karaca

Issue: 69, Pages: 59-65, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.698

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kentlerde Yapısal ve Yeşil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sıcaklıklarının İrdelenmesi: Ankara Örneği

Ülkü Duman Yüksel

Issue: 69, Pages: 66-74, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.699

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliğinin Araştırılması

Fuat Özyonar, İbrahim Peker

Issue: 69, Pages: 75-80, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.6910

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]