Ekoloji Issue 68 (2008)


Intervention to the Misuse of Land by the Forest Villages: A Case Study from Turkey

Ahmet Tolunay, Hasan Alkan

Issue: 68, Pages: 1-10, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.681

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Chemical Composition and Some Trace Element Levels of Thinlip Mullet, Liza ramada Caught from Mersin Gulf

Mustafa Kalay, Mustafa Kemal Sangun, Deniz Ayas, Mustafa Gocer

Issue: 68, Pages: 11-16, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.682

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Doğu Akdeniz'de Akarsu Etkisindeki Kıyısal Bölge Sularının Özelliklerinin Açık Denizdekiler ile Karşılaştırılması

Neslihan Dogan Saglamtimur, Suleyman Tugrul

Issue: 68, Pages: 17-23, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.683

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Hyacinthella lineata (Liliaceae) Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Araştırmalar

Selami Selvi, Eyup Erdogan, Ruziye Daskin

Issue: 68, Pages: 24-32, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.684

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM2.5 ve PM10 Partikül Gruplarındaki Metallerin İstatistik Dağılım Özelliklerinin İncelenmesi

Ferhat Karaca

Issue: 68, Pages: 33-42, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.685

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Sürdürülebilir Kentsel Koruma İçin Açık-Yeşil Alan Etkin Bir Planlama Modeli: Konya Kentsel Koruma Alanı, Türkiye Örneği

Koray Ozcan

Issue: 68, Pages: 43-53, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.686

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Mersin İlinde Tarımsal Alanlarda Kullanılan Kimyasalların Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Halil Kumbur, Havva Duygu Ozsoy, Zafer Ozer

Issue: 68, Pages: 54-58, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.687

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Study of Degradation Ability of Oil Products and Oil Hydrocarbons by Microscopic Fungi Isolated from Polluted Coastal Areas of Absheron Peninsula of Caspian Sea

Mamed Salmanov, Saida Aliyeva, Mamed Veliyev, Nazim Bekrashi

Issue: 68, Pages: 59-64, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.688

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]