Ekoloji Issue 66 (2008)


Birds of Lake Acarlar and Environmental Problems

Ali Uzun, Mehmet Ali Tabur, Yusuf Ayvaz

Issue: 66, Pages: 1-14, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.661

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Aksu Çayı'nda (Isparta-Antalya) Epilitik Alg Çeşitliliği ve Akarsuyun Fizikokimyasal Yapısı Arasındaki İlişki

Hasan Kalyoncu, Murat barlas, Bulent Yorulmaz

Issue: 66, Pages: 15-22, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.662

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Bartın-Amasra Karayolu Güzergahının Doğal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanması

Metin Tunay, Bulent Yilmaz, Ayhan Ateşoğlu

Issue: 66, Pages: 23-30, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.663

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Arıtma Çamuru Uygulanan Topraklarda Sulamadan Kaynaklanan Kirliliğin Azot Mineralizasyonuna Etkisi

Efsun Dindar, Fatma Olcay Topaç, Huseyin S. Baskaya

Issue: 66, Pages: 31-38, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.664

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Kimyasal Arıtma Sonrası Evsel Atıksularla Birlikte Arıtılabilirliğinin Respirometrik Yöntemle Araştırılması

Berna Kiril Mert, Kadir Kestioglu, Melike Yalili Kilic

Issue: 66, Pages: 39-46, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.665

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği: Kaolinit İle Organik Madde Giderimi

Berna Hascakir, Deniz Dolgen

Issue: 66, Pages: 47-54, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.666

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Kentsel Alan Kullanımlarındaki Vejetasyon Yapısının Analizi: Aydın Kenti Örneği

Bulent Deniz, Hayriye Esbah, Erhan Vecdi Kucukerbas, Ugur Sirin

Issue: 66, Pages: 55-64, Year: 2008

DOI: 10.5053/ekoloji.2008.667

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]