Ekoloji Issue 62 (2007)


Dietary Overlap in Spiny Dogfish (Squalus acanthias) and Thornback Ray (Raja clavata) in the Southeastern Black Sea

Sefa Ayhan DEMİRHAN, Kadir SEYHAN, Nuri BAŞUSTA

Issue: 62, Pages: 1-8, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


The Effect of Cadmium Ions on the Growth Rate of the Freshwater Macrophyte Duckweed Lemna minor

Yağmur UYSAL, Fadime TANER

Issue: 62, Pages: 9-15, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Akçay 'ın (Büyük Menderes-Muğla) Bacillariophyta Dışındaki Epilitik Algleri

Cüneyt Nadir SOLAK, Murat BARLAS, Köksal PABUÇCU

Issue: 62, Pages: 16-22, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Yukarı Porsuk Çayı (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri

Nüket AKANIL BİNGÖL, M. Sabri ÖZYURT, Hayri DAYIOĞLU, Ahmet YAMIK, Cüneyt Nadir SOLAK

Issue: 62, Pages: 23-29, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Dalaman Çayı Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balık Faunasının Araştırılması

Nedim ÖZDEMİR, Fevzi YILMAZ, Bülent YORULMAZ

Issue: 62, Pages: 30-36, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullanım Düzeyleri ve Olası Çevre Etkileri

Atılgan ATILGAN, Ali COŞKAN, Burak SALTUK, Müge ERKAN

Issue: 62, Pages: 37-47, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Balık-Ördek Entegrasyonunun Aynalı Sazanlarda Bazı Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranları Üzerine Etkisi

Ekrem LAÇİN, Mehmet Sıtkı ARAS

Issue: 62, Pages: 48-54, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Bir Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan Atıksuların Tarımsal Amaçlı Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu Akal SOLMAZ

Issue: 62, Pages: 55-61, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Asphodelus aestivus (Liliaceae)'un Antimikrobiyal Etkisinin Çukur ve Disk Diffüzyon Yöntemiyle Karşılaştırmalı Olarak Belirlenmesi

Mustafa OSKAY, Kamuran AKTAŞ, Dilek SARI, Cem AZERİ

Issue: 62, Pages: 62-65, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Ege Denizinde Yetiştiriciliği Yapılan Levrek (Dicentrarchus labrax)'lerin Solungaç Paraziti Diplectanum aequans (Monogenea: Diplectanidae)'ın Tedavisi Üzerine Denemeler

Erol TOKŞEN

Issue: 62, Pages: 66-71, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Tekstil Endüstrisi Atıksuları Üzerinde İleri Oksidasyon ve Kimyasal Arıtma Prosesleri Kullanılarak KOI ve Renk Gideriminin Araştırılması

Aşkın BİRGÜL, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ

Issue: 62, Pages: 72-80, Year: 2007

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]