Ekoloji Issue 60 (2006)


Torbalı Ovasının Kuzey ve Güney Kesimlerinin Alüvyal Gelişimi ve Doğal Ortam Değişmelerine Etkileri

Serdar VARDAR, Ergün SARIÖZ

Issue: 60, Pages: 55-64, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Floristic Features of Pinus pinea Forests in Kahramanmaraş (Eastern-Mediterranean Region of Turkey)

Ömer VAROL

Issue: 60, Pages: 1-7, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Sultansazlığı Bataklığı Halofitik Toplulukları Üzerine Fitososyolojik Bir Çalışma (İç Anadolu-Kayseri)

Ergin HAMZAOĞLU, Ahmet AKSOY

Issue: 60, Pages: 8-15, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Çeşitli Ağaç ve Otsu Bitki Ekstraktlarından Çevre ile Uyumlu Doğal Renklendirici ve Koruyucu Ağaç Üstyüzey İşlem Boyalarının Geliştirilmesi ve Renk Değerlerinin Belirlenmesi

Osman GÖKTAŞ, Ramazan MAMMADOV, Mehmet Emin DURU, Ergün BAYSAL, Ayşen Melda ÇOLAK, Ertan ÖZEN

Issue: 60, Pages: 16-23, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Peyzaj Patern Metrikleriyle Balıkesir Ovası ve Yakınında Habitat Parçalılığında ve Kalitesinde Meydana Gelen Değişim (1975-2000)

Şermin TAĞIL

Issue: 60, Pages: 24-36, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Sürdürülebilir Kentsel Gelişmede Açık-Yeşil Alanların Rolü “Kırıkkale, Türkiye Örneği”

Koray ÖZCAN

Issue: 60, Pages: 37-45, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Türkiye'nin Ekonomik Değer Taşıyan Geofitlerinden Corydalis solida subsp. solida ve Corydalis conorhiza (Fumariaceae)'nin Anatomik Özellikleri

Semra KILIÇ, Ali İNCE, Hasan ÖZÇELİK

Issue: 60, Pages: 46-54, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]