Ekoloji Issue 59 (2006)


The Effect of Cadmium on the Levels of Na+, K+, Ca++ and Mg++ in Serum of Tilapia nilotica (Linnaeus, 1758)

Mustafa KALAY

Issue: 59, Pages: 1-7, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Bakır İyonlarının (Cu+2) Sıvı Ortamdan Biyosorpsiyonla Gideriminin İzoterm Sabitlerinin Matlab Programı İle Belirlenmesi

Recep İLERİ, Gülümser ÇAKIR

Issue: 59, Pages: 8-17, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Yüzeysel Sulardaki Doğal Organik Maddelerin Gideriminde Uygun Koagülasyon Şartlarının Belirlenmesi

Ufuk ALKAN, Arzu TEKSOY, Hüseyin Savaş BAŞKAYA

Issue: 59, Pages: 18-26, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Yüksek KOİ İçerikli Tekstil Atıksularının Kimyasal Çökeltim ve Adsorpsiyon Yöntemleriyle Arıtılabilirliği

Kadir KESTİOĞLU, Melike YALILI

Issue: 59, Pages: 27-31, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Mersin Balıkçı Barınağından Yakalanan Sparus aurata (Linnaeus 1758)'dan İzole Edilen Enterobacteriaceae Grubu Bakterilerin Bazı III. Kuşak Sefalosporinlere Karşı Plasmid Kökenli Dirençliliğin Saptanması

Fahri KARAYAKAR, Özcan AY

Issue: 59, Pages: 32-36, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Ordu İli Boztepe Piknik Alanının Florası

Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK, Hamdi Güray KUTBAY, Selahattin ÖZBUCAK

Issue: 59, Pages: 37-42, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Hacer Ormanı (Kayseri)'nın Makrofungusları

Aziz TÜRKOĞLU, Kudret GEZER

Issue: 59, Pages: 43-48, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]