Ekoloji Issue 58 (2006)


Akdeniz Bölgesindeki Hayvancılık İşletmelerinde Gübrenin Yarattığı Çevre Kirliliği

Atılgan ATILGAN, Müge ERKAN, Burak SALTUK, Taner ALAGÖZ

Issue: 58, Pages: 1-7, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Ekosistem dinamiklerinin izlenmesine bir araç olarak peyzaj degişimlerinin analizi

Hakan Alphan

Issue: 58, Pages: 8-15, Year: 2006

[Abstract]     [References]


Gökova Körfezi Demersal Balıkları Üzerine Bir Araştırma

Fatih ÖZİÇ, Fevzi YILMAZ

Issue: 58, Pages: 16-20, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Liliaceae Familyasından Bazı Endemik ve Nadir Geofitler Üzerinde Anatomik Araştırmalar

Fatih SATIL, Hasan AKAN

Issue: 58, Pages: 21-27, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Chelonia mydas (L. 1758) ve Caretta caretta (L. 1758)'nın Kazanlı Kumsalı'ndaki Üreme Başarısı

Çağlayan ELMAZ, Mustafa KALAY

Issue: 58, Pages: 28-32, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Çevreyi Korumada Yeni Bir Kavram: Ekolojik Ego

Selim UZUNOĞLU

Issue: 58, Pages: 33-37, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


A Survey of Aphididae (Homoptera) on Wild Plants in Ankara, Turkey

Işıl ÖZDEMİR, Seval TOROS, Ahmet Neşet KILINÇER, Mehmet Oktay GÜRKAN

Issue: 58, Pages: 38-41, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]


Aydın'da Kent Parklarının Bazı Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden İrdelenmesi

Hayriye EŞBAH

Issue: 58, Pages: 42-48, Year: 2006

[Abstract]     Full Text: (PDF)     [References]