Ekoloji Issue 55 (2005)


Fosfat Kayası, Fosforik Asit ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Ağır Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu

Nurcan KÖLELİ, Çetin KANTAR

Issue: 55, Pages: 1-5, Year: 2005

[Abstract]


Gümüş Dağı (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araştırma

Âdem TATLI, Mehmet BAŞYİĞİT, Ömer VAROL, Ahmet Zafer TEL

Issue: 55, Pages: 6-17, Year: 2005

[Abstract]


Kadmiyumun Cyprinus carpio (L.1758)`da Serum Aspartat Aminotransferaz, Alanin Aminotransferaz ve Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri

Sahire KARATAŞ, Cahit ERDEM, Bedii CİCİK

Issue: 55, Pages: 18-23, Year: 2005

[Abstract]


Zn(II), Cd(II), Co(II) ve Remazol Turkish Blue-G Boyar Maddesinin Sulu Çözeltilerinde Kurutulmuş Chara sp., Cladophora sp. ve Chlorella sp. Türleri İle Biyosorpsiyonun Araştırılması

Ayşe ELMACI, Taner YONAR, Nihan ÖZENGİN, Hakan TÜRKOĞLU

Issue: 55, Pages: 24-31, Year: 2005

[Abstract]


Russula Species and A New Record of Turkey

Fadime YILMAZ ERSEL, Mehmet Halil SOLAK

Issue: 55, Pages: 32-36, Year: 2005

[Abstract]