Ekoloji Issue 53 (2004)


Simüle Tekstil Atıksuyunun Anaerobik/Aerobik Arıtımı

Mustafa IŞIK, Delia Teresa SPONZA

Issue: 53, Pages: 1-8, Year: 2004

[Abstract]


Atatürk Baraj Gölünde Alabalık Üretiminin Oluşturduğu Kirlilik Yükünün Araştırılması

Ayşe Dilek SINANMIŞ ATASOY, Suat ŞENEŞ

Issue: 53, Pages: 9-17, Year: 2004

[Abstract]


Sulu Çözeltilerdeki Pestisitlerin Güneş Işığı Etkisiyle Bozunumu

Nilgün BALKAYA, Ayşe ARSLAN

Issue: 53, Pages: 18-24, Year: 2004

[Abstract]


Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florası

Ergün ÖZUSLU

Issue: 53, Pages: 25-32, Year: 2004

[Abstract]


Kısa Süreli Bakır-Kadmiyum Etkileşiminde Tatlısu Çipurası (Oreochromis niloticus L. 1758)`nın Karaciğer, Böbrek, Solungaç ve Kas Dokularındaki Kadmiyum Birikimi

Baybars SAĞLAMTİMUR, Bedii CİCİK, Cahit ERDEM

Issue: 53, Pages: 33-38, Year: 2004

[Abstract]


Tavuk Gübresindeki Katı Maddenin Sudaki Çözünürlüğüne Asidik Önişlemlerin Etkileri

İlker ARDIÇ, Fadime TANER

Issue: 53, Pages: 39-43, Year: 2004

[Abstract]


Bozdağ (Ödemiş, İzmir)`ın Tenebrionidae (Coleoptera) Faunasının Çukur Tuzaklarla Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Taner MERCAN, Bekir KESKİN, Serdar TEZCAN

Issue: 53, Pages: 44-48, Year: 2004

[Abstract]