Ekoloji Issue 52 (2004)


Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı; Erzurum Örneği

Ali Kılıç ÖZBEK, Taşkın ÖZTAŞ

Issue: 52, Pages: 1-6, Year: 2004

[Abstract]


Three New Records for the Turkish Macromycota

Fadime YILMAZ ERSEL, Mehmet Halil SOLAK

Issue: 52, Pages: 7-8, Year: 2004

[Abstract]


Erzurum Kenti Açık-Yeşil Alanlarında Kullanılan Bitki Materyalinin Değerlendirilmesi

Hasan YILMAZ, Mehmet Akif IRMAK

Issue: 52, Pages: 9-16, Year: 2004

[Abstract]


Yeraltı Suyunun Su Temini Amaçlı Kullanımında Sertlik Giderimi İçin Kimyasal Arıtma ve İyon Değiştirme Yöntemlerinin Karşylaştırılması: Bursa Ulaştırma Okulu

Seval Kutlu AKAL SOLMAZ, Taner YONAR, Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Kadir KESTİOĞLU, Refik ÖLMEZ

Issue: 52, Pages: 17-22, Year: 2004

[Abstract]


Mersin Körfezi`nden Yakalanan Sparus aurata (L. 1758) ve Mullus barbatus (L. 1758)`un Kas ve Karaciğer Dokularındaki Kadmiyum Düzeylerinin Karşılaştırılması

Mustafa KALAY, Cafer Erkin KOYUNCU, Ahmet Erdem DÖNMEZ

Issue: 52, Pages: 23-27, Year: 2004

[Abstract]


Mersin Kıyı Şeridinden Alınan Su Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Bazı Antibiyotiklere Karşı Plasmid Kökenli Dirençliliğin Saptanması

Fahri KARAYAKAR, Özcan AY, Bedii CİCİK

Issue: 52, Pages: 28-32, Year: 2004

[Abstract]


Dik Eğimli Arazide Orman Yol İnşaatının Çevresel Etkileri

Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ

Issue: 52, Pages: 33-37, Year: 2004

[Abstract]


Üsküdar İlçesi Açık Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi

Yıldız AKSOY

Issue: 52, Pages: 38-44, Year: 2004

[Abstract]