Ekoloji Issue 49 (2003)


Tilapia nilotica (L., 1758)`nın Solungaç ve Karaciğer Dokularındaki Mangan, Demir ve Çinko düzeyleri Üzerine Bakırın Etkisi

Mustafa KALAY, A. Erdem DÖNMEZ, C. Erkin KOYUNCU

Issue: 49, Pages: 1-5, Year: 2003

[Abstract]


Akdeniz Kızıl Toprağı Kullanılarak Atıksudan Fosfat Adsorpsiyonu

Nilgün BALKAYA

Issue: 49, Pages: 6-11, Year: 2003

[Abstract]


Atık Kağıtların Çeşitli Bitkisel ve Odunsu Atık/Artık Substratlarla Pleurotus ostreatus Jacq. ex Fr. Kummer Kültivasyonunda Değerlendirilmesi

Ergün BAYSAL, M. Kemal YALINKILIÇ, Hüseyin PEKER, Mehmet ÇOLAK, Osman GÖKTAŞ, Ertan ÖZEN, Ayşen Melda ÇOLAK

Issue: 49, Pages: 12-16, Year: 2003

[Abstract]


Çanakkale Çimento Fabrikası Bacalarından Çıkan Tozların Zeytin Ağaçlarının Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri

İsmet UYSAL, Ersin KARABACAK, Tülay TÜTENOCAKLI

Issue: 49, Pages: 17-24, Year: 2003

[Abstract]


Mersin İlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yılları Arasındaki Değişiminin Araştırılması

Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER

Issue: 49, Pages: 25-30, Year: 2003

[Abstract]


Kesikli Reaktör Sisteminde, Eşit So/Xo Oranında Kalıcı Ürün Oluşumunun Araştırılması

Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ

Issue: 49, Pages: 31-36, Year: 2003

[Abstract]