Ekoloji Issue 48 (2003)


Şanlıurfa`da Karakoyun Deresi Atık Suları İle Sulanan Soğanda (Allium cepa L.) Toksik Element Birikimi Üzerine Bir Araştırma

Mahmut DOĞAN

Issue: 48, Pages: 1-3, Year: 2003

[Abstract]


Hatay, Burnaz Kıyı Kumulları Alan Kullanım Değişimlerinin Uzaktan Algılama Yöntemi ile Belirlenmesi 

Hakan DOYGUN, Süha BERBEROĞLU, Hakan ALPHAN

Issue: 48, Pages: 4-9, Year: 2003

[Abstract]


Muğla Yöresinden Türkiye Makromikotasına Yeni Kayıtlar

Mehmet Halil SOLAK, Fadime YILMAZ ERSEL

Issue: 48, Pages: 10-12, Year: 2003

[Abstract]


Muğla İl Merkezinde Sonbaharda Tespit Edilen Bazı Geofitler 

Ramazan MAMMADOV, Banu SAHRANÇ

Issue: 48, Pages: 13-18, Year: 2003

[Abstract]


İnci Kefalı (Chalcalburnus tarichi) Silajının Pelet Yem Yapımında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Kenan GÜLLÜ, Şenol GÜZEL

Issue: 48, Pages: 19-23, Year: 2003

[Abstract]


Elazığ, Gaziantep ve Şanlıurfa`da Satılan Bazı Kolonyalardaki Metanol ve Etanol İçeriklerinin Saptanması

Ökkaş DAĞCI, Sait ÇELİK, Mustafa BOYBAY, Timuçin MUTLU

Issue: 48, Pages: 24-25, Year: 2003

[Abstract]


Narman Peri Bacalarının Tabiat Anıtı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi

Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER

Issue: 48, Pages: 26-31, Year: 2003

[Abstract]


Bakır-Çinko Etkileşiminin Sazan (Cyprinus carpio L.)`nın Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularındaki Metal Birikimi Üzerine Etkileri

Bedii CİCİK

Issue: 48, Pages: 32-36, Year: 2003

[Abstract]