Ekoloji Issue 42 (2002)


Istranca Dağları`ndan (Trakya Bölgesi) İki Yeni Birlik: Carpino betuli-Fagetum orientalis Yarci, 1997 Ass. Nov. ve Querco cerridis-Carpinetum orientalis Yarci, 1997 Ass. Nov. 

Celâl YARCI

Issue: 42, Pages: 1-7, Year: 2002

[Abstract]


Uludag Üniversitesi Kampüsü`nde Ölçülen Partikül Madde Kuru Çökelme Akıları 

Yücel TAŞDEMİR, Öznur ÇAĞLAR

Issue: 42, Pages: 8-11, Year: 2002

[Abstract]


Bursa`da Kükürt Dioksitten Kaynaklanan Hava Kirliliği

Yücel TAŞDEMİR

Issue: 42, Pages: 12-15, Year: 2002

[Abstract]


Stachys cretica L. subsp. smyrnaea Rech Fil. Endemik Taksonunun Morfolojisi, Anatomisi ve Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar

İsmet UYSAL

Issue: 42, Pages: 16-20, Year: 2002

[Abstract]


Niğde İli`nde Bazı Tarımsal Bitkilerde Kullanılan Pestisitlerin Araştırılması 

E. Erman KARA, Uğur PIRLAK, Makbule ARLI, Esma DOĞAN

Issue: 42, Pages: 21-26, Year: 2002

[Abstract]


Fosfojips Kullanılarak Kurşun Giderimi 

Nilgün BALKAYA, Hasan CESUR

Issue: 42, Pages: 27-29, Year: 2002

[Abstract]


İçel`de Gıda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araştırılması 

Oya ZEREN, Mutlu YALVAÇ, Hüdaverdi ARSLAN, Yağmur UYSAL

Issue: 42, Pages: 30-35, Year: 2002

[Abstract]


Bursa`nin İçme Suyu Meselesi ve Bazı Çözüm Önerileri 

Seval Kutlu AKAL SOLMAZ, Melike YALILI

Issue: 42, Pages: 36-39, Year: 2002

[Abstract]


Aksaray İline İçme Suyu Sağlayan Bazı Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin İncelenmesi 

Ali ALAS, Oguz Han Samil ÇIL

Issue: 42, Pages: 40-44, Year: 2002

[Abstract]


İçme Sularından Amonyum İyonlarının Uzaklastırılmasında Membran Filtrasyon Uygulaması 

Haldun KURAMA, J. POETZSCHKE

Issue: 42, Pages: 45-48, Year: 2002

[Abstract]