Ekoloji Issue 37 (2000)


İzmir Bölgesinde Yaşayan Bufo Viridis (Anura, Amphibia)’in Üreme ve Gelişme Biyolojisi Üzerine Bir İnceleme

Rıdvan KETE, İrfan YILMAZ

Issue: 37, Pages: 1-8, Year: 2000

[Abstract]


Muğla Üniversitesi Evsel Atık Su Arıtma Tesisinde Bakteriyolojik, Protozoolojik ve Fiziko-Kimyasal Bir Araştırma

Aysel UĞUR, Fevzi YILMAZ, Aysu BESLER

Issue: 37, Pages: 9-11, Year: 2000

[Abstract]


Yamanlar Dağı ve Karagöl Civarındaki Kurbağa ve Sürüngenlerin Taksonomisi ve Ekolojisi

Yusuf KUMLUTAŞ, S. Hakan DURMUŞ, Çetin ILGAZ

Issue: 37, Pages: 12-16, Year: 2000

[Abstract]


Türkiye Mikoflorası İçin Antalya Yöresinden Yeni Kayıtlar

Kutret GEZER, İsa GÖKLER, Mustafa IŞILOĞLU

Issue: 37, Pages: 17-19, Year: 2000

[Abstract]


Sivas İl Merkezindeki Yağış Sularının Kimyasal Analizi

Nevzat BEYAZIT, İbrahim PEKER

Issue: 37, Pages: 20-22, Year: 2000

[Abstract]


Farklı Organik Atıkların Toprakların Üreaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi

Nutullah ÖZDEMİR, RIdvan KIZILKAYA, Abdulkadir SÜRÜCÜ

Issue: 37, Pages: 23-26, Year: 2000

[Abstract]


İçel İli’nde Sera ve Bürolarda Çalışan İnsanların Kan Serumunda Fungisit Kalıntılarının Araştırılması

Halil KUMBUR, Oya ZEREN

Issue: 37, Pages: 27-32, Year: 2000

[Abstract]