Ekoloji Issue 4 (1992)


Denizlerimizde Nesli Korunması Gereken Bazı Bitki Türleri

Şükran CİRİK, Semra CİRİK

Issue: 4, Pages: 3-5, Year: 1992

[Abstract]


Haliç ve İstanbul Boğazı Su Kirliliğinin Uydu Verileriyle İzlenmesi

Hikmet KURAR, M. Temel AYGÜN

Issue: 4, Pages: 6-10, Year: 1992

[Abstract]


Gıda Kirlenmesinde Pestisitler ve Korunma Yolları

Mustafa KARAKAYA, Nuh BOYRAZ

Issue: 4, Pages: 11-15, Year: 1992

[Abstract]


Sıvı Gübrelerin Değişik Yöntemlerle İşlenerek Çevre Kirliliğine Etkilerinin Önlenmesi

Mustafa ACAROGLU, Erol PEHLİVAN

Issue: 4, Pages: 16-19, Year: 1992

[Abstract]


Atık Sulardaki Ağır Metallerin Killi Topraklarla Giderilmesi

Rüstem GÜL

Issue: 4, Pages: 20-22, Year: 1992

[Abstract]


İnsan Ruh Sağlığı ve Çevre

Fevzi SAMUK

Issue: 4, Pages: 23-25, Year: 1992

[Abstract]


Osmanlı Vakfiyelerinde Çevre Bilinci ve Örnekleri

Mehmet ŞEKER

Issue: 4, Pages: 26-30, Year: 1992

[Abstract]


Gürültü Kirliliğinin Türk Mevzuatındaki Yeri

İbrahim HASGÜR

Issue: 4, Pages: 31-33, Year: 1992

[Abstract]


Göllerdeki Kimyasal Kirlilik ve İnsan Sağlığına Etkisi

Azmi TELEFONCU, Figen ZİHNİOĞLU

Issue: 4, Pages: 34-37, Year: 1992

[Abstract]


Elazığ ve Çevresinde Endüstriyel Kirlenme

Mustafa BOYBAY, Mustafa ARSLAN

Issue: 4, Pages: 38-41, Year: 1992

[Abstract]


Jeotermal Suların Taş Yapıcı Etkilerinin Önlenmesi

Ömer KÜÇÜKNANE, Ferruh ERTÜRK, Ekrem EKİNCİ

Issue: 4, Pages: 42-45, Year: 1992

[Abstract]


Çevre kirliliği acısından önemli toksik bileşikler
Poliklorodibenzo-p-dioksinler ve poliklorodibenzofuranlar

Halil VURAL

Issue: 4, Pages: 46-48, Year: 1992

[Abstract]


Biyomasın Enerji Kaynağı Olarak Önemi

Ertuğrul ERDÎN

Issue: 4, Pages: 49-50, Year: 1992

[Abstract]


Dünyadan haberler...

---

Issue: 4, Pages: 51-51, Year: 1992

[Abstract]