Sera Sebzelerinin Karşılaştırmalı Girdi Analizi

Sait ENGİNDENİZ, İbrahim YILMAZ, Enver DURMUŞOĞLU, Bülent YAĞMUR, Raşit Zeki ELTEZ, Bekir DEMİRTAŞ, Dilek ENGİNDENİZ, Ali Hikmet TATARHAN

Ekoloji, 2010, Issue 74, Pages: 122-130

DOI: https://doi.org/10.5053/ekoloji.2010.7415

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

In recent years, consumers' reliable food consuming demand makes the use o f non-hazardous inputs and production technologies for human health and the environment unavoidable. Nowadays, the production in greenhouses is being as dependent upon ecological conditions and some efficiency and quality losses in production are occurring because of the dependency. Because greenhouses are intensive agricultural lands, synthetic chemicals are used intensively to reduce the losses in product. These substances, which make environmental pollution, harm natural balance and threaten human health, are plant growth regulators (hormones), commercial (chemical) fertilizers, and pesticides. The objective of this research was to analyze the producers', who produce greenhouse vegetables in Antalya, Mersin, Muğla, and İzmir, use o f input (fertilizer, pesticide, hormone, labor, seed-seedling etc). For this purpose, the current input usage levels of 204 growers, who have been included in the extent o f the research by random sampling, was examined.

Keywords

Greenhouse growing, vegetable production, input usage, sustainable agriculture

References

 • Adıgüzel E (2005) Mersin İli Erdemli ilçesinde Bazı Sera Ürünlerinde Üretim Maliyeti ve Pazarlama Yapısı. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Altıntaş YN (1998) Tokat İlinde Örtü Altında ve Açık Koşullarda Domates ve Hıyar Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Anonymous (2002a) Bitki Koruma El Kitabı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü Yayınları No:352, İzmir.
 • Anonymous (2002b) Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırma Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Anonymous (2007) Tarımsal Üretim İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr (Erişim: 15 Mart 2009).
 • Atılgan A, Coşkun A, Saltuk B, Erkan M (2007) Antalya yöresindeki seralarda kimyasal ve organik gübre kullanım düzeyleri ve olası çevre etkileri. Ekoloji 16, 62, 37-47.
 • Aytaç ŞA (1990) Antalya İli Merkez İlçesinde Cam Seralarda Başlıca Sebze Üretim Faaliyetlerinde Fiziki Üretim Girdilerinin Tespiti ve Üretimin Fonksiyonel Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayraktar VÖ (2005) Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Üretim ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla İli Örnek Olayı. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Cemek B., Demir Y, Uzun S, Ceyhan V (2006) The Effects of Different Greenhouse Covering Materials on Energy Requirement, Growth, and Yield of Aubergine. Energy 31, 1444-1452.
 • Çiçek A, Erkan O (1996) Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Tokat.
 • Demirtaş B, Yılmaz İ (2003) Sera Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Gübre Dozlarının Fonksiyonel Analizi. Alatarım Dergisi 2, 45-52.
 • Durmuşoğlu E (2002) İzmir'de Pazara Sunulan Domates ve Hıyarlarda Bazı Organik Fosforlu İnsektisit Kalıntılarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Türk.iye Entomoloji Dergisi 26, 93-104.
 • Durmuşoğlu E (2003) Market Basket Monitoring of Some Organophoshorus Pesticides on Apple and Strawberry in Izmir Province-Turkey. Archiv für Lebensmittelhygiene 54, 16-19.
 • Engindeniz S (2004) The Economic Analysis of Growing Greenhouse Cucumber with Soilless Culture System: The Case of Turkey. Journal of Sustainable Agriculture 23, 5-19.
 • Engindeniz S, Tüzel Y (2002) The Economic Analysis of Organic Greenhouse Tomato Production: A Case Study for Turkey. Agro Food Industry Hi-Tech 13, 26-30.
 • Engindeniz S, Tüzel Y (2006) Economic Analysis of Organic Greenhouse Lettuce Production in Turkey. Scientia Agricola 63, 285-290.
 • Engindeniz S, Engindeniz D (2006) Economic Analysis of Pesticide Use on Greenhouse Cucumber Growing: A Case Study for Turkey. Journal of Plant Diseases and Protection 113,193-198.
 • Esin A, Bakır MA, Aydın C, Gürbüzsel E (2001) Temel Örnekleme Yöntemleri (Taro Yamane'den Çeviri), Literatür Yayınları No: 53, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Gül A, Engindeniz S, Eltez RZ, Aykut N, Gülçin H (2007a) Adaptation of Closed Substrate Culture By Small-Scale Farmers. Acta Horticulturae 729, 261-266.
 • Gül A, Engindeniz S, Aykut N (2007b) Can Closed Substrate Culture Be An Alternative for Small-Scale Farmers? Acta Horticulturae 747, 83-89.
 • Hatırlı SA, Ozkan B, Fert C (2006) Energy Inputs and Crop Yield Relationship in Greenhouse Tomato Production. Renewable Energy 31, 427-438.
 • Karaman S, Yılmaz İ (2006) Cam Serada Domates Yetiştiriciliğinde Bombus Arısı Kullanımının Üretim Girdileri ve Kârlılık Üzerine Etkisi. Anadolu 16, 90-109.
 • Mansuroğlu GS, Sermenli T, Kara M (2005) Hatay İli Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Hormon Kullanım Durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 15-30.
 • Oğuz C, Arısoy H (2002) Konya İlinde Örtüaltında Yetiştiricilik Yapan İşletmelerde Domates Üretiminin Fonksiyonel Analizi ve Üretim Maliyetinin Tespiti. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16, 43-48.
 • Orman Ş, Kaplan M (2004) Kumluca ve Finike Yörelerinde Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17, 19-29.
 • Özkan B, Akçaöz HV Karaman S, Taşcıoğlu Y (2002) Antalya İlinde Serada Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Bahçe Dergisi 31, 9-16.
 • Özkan B, Kurklu A, Akçaöz H (2004) An Input-Output Energy Analysis in Greenhouse Vegetable Production: A Case Study For Antalya Region of Turkey. Biomass and Bioenergy 26, 189-195.
 • Saraçoğlu A (1997) Topraksız Kültür İle Yapılan Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Farklı Dozlarda Azot ve Potasyum İle Beslemenin Bitki Gelişimi, Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Sattler C, Kachele H, Verch G (2007) Assessing the Intensity of Pesticide use in Agriculture. Agriculture, Ecosystem and Environment 119, 299-304.
 • Sonderskov M, Axelsen JA, Petersen MB, Tybirk K (2006) Assesment of the Effects of Reduced Herbicide Applications on Selected Arable Weeds by a Simulation Model. Agriculture, Ecosystem And Environment 116, 216-224.
 • Tüzel Y, Gül A, Tuncay Ö, Anaç D, Madanlar N, Yoldaş Z, Gümüş M, Tüzel İH, Engindeniz S (2005a) Organic Cucumber Production in the Greenhouse: A Case Study from Turkey. Renewable Agriculture and Food Systems 20, 206-213.
 • Tüzel Y, Gül A, Eltez RZ (2005b) Seracılıkta Çevre Dostu Üretim Teknikleri. In: Gül A (eds), Bahçe Bitkileri Tarımında Çevre Dostu Üretim Teknikleri, Meta Basım, Bornova-İzmir, 111-140.
 • Tüzel Y, Gül A, Karaçancı A, Anaç D, Okur B, Ongun AR, Yoldaş Z, Madanlar N, Gümüş M, Tüzel İH, Engindeniz S (2007) Organic Cucumber Growing in the Greenhouse. Acta Horticulturae 729, 277280.
 • Yılmaz İ (1996) Antalya İlinde Cam ve Plastik Seralarda Domates, Biber ve Patlıcan Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11, 155-164.
 • Yılmaz İ (1997) Antalya İlinde Cam ve Plastik Seralarda Hıyar, Fasulye ve Kabak Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12, 19-26.
 • Yılmaz İ, Özkan B, Güler F, Karaman S (2002) The Use of Bumble Bee in Greenhouse Vegetable Production and Bumble Bee Marketing in Turkey. Journal of Agricultural Research, Tanta University, Special Issue 28, 524-534.
 • Yücel Engindeniz D (2004) İzmir İli Menderes İlçesinde Serada Hıyar Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımının Ekonomik ve Çevresel Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.