Parklarda Ekolojik Koşullarla Dengeli, İşlevsel ve Estetik Bitkilendirme İlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneğinde İrdelenmesi

Füsun ERDURAN, Sebla KABAŞ

Ekoloji, 2010, Issue 74, Pages: 190-199

DOI: https://doi.org/10.5053/ekoloji.2010.7423

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Halk Bahçesi has got an important role during the history of Çanakkale City and also an intense use for recreational requirements o f the citizens. Because o f these characteristics, quality criteria and ecological quality o f the urban park were investigated. In this study firstly to determine o f the ecological quality o f Halk Bahçesi, plan o f the site was digitized and permeable surface in the area was determined as a ratio o f % 58, the ratio o f the impermeable surface and permeable surface was 1:1,38. The second step o f the ecological investigation in the area is to bring out o f ecological requirements and dendrologic characteristics o f the plants. For this purpose, descriptive statistics o f plants characteristics were presented by using SPSS 15.0 Windows. According to this data, ornament qualities o f the plants used in the area were observed to be insufficient; effective types with the flowers, leaves, stocks or fruits were used rarely. Therefore in the park area quantity o f the plant types that have attractiveness with their ornament effect was observed rarely, maintenance and reparation works were determined as insufficient. In the study also the quality criteria o f the area such as usage, accessibility, comfort and image, sociality were analyzed. According to this data, accessibility o f the area was determined as sufficient; size o f the area, capitation proportion o f the area and the other criteria were determined as insufficient.

Keywords

Çanakkale, ecological quality, halk bahçesi, urban park

References

 • Anonymous (2002) Çanakkale İlinin Oluşum ve Gelişim Süreci. Çanakkale Belediyesi Kayıtları, Çanakkale.
 • Aslanboğa İ (2002) Bitkilendirmenin İlkeleri. T.C. Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayınları, İzmir.
 • Chiesura A (2004) The Role o f Urban Parks for The Sustainable City. Landscape and Urban Planning 68, 129-138.
 • Emür SH, Onsekiz D (2007) Kentsel yaşam kalitesi bileşenleri açısından açık ve yeşil alanların önemi-Kayseri/Kocasinan ilçesi park alanları analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22, 367-396.
 • Eşbah H (2006) Aydın'da Kent Parklarının Bazı Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden İrdelenmesi. Ekoloji 15, 58, 42-48.
 • Gobster PH (2001) Vision o f nature conflict and compatibility in urban park restoration. Landscape and Urban Planning 56, 35-51.
 • Gül A, Küçük V (2001) Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2, 27-48.
 • Gültekin E (1994) Bitki Kompozisyonu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:10 Adana.
 • Güngör İ, Atatoprak A, Özer F, Akdağ N, Kandemir Nİ (2002) Bitkilerin Dünyası. Lazer Ofset Matbaası, Ankara.
 • Hepcan ÇC, Ayhan ÇK (2004) Kamusal Dış Mekanlarda Güvenlik Sorunu: İzmir Kültürpark Örneği. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Peyzaj Mimarlığı II Kongresi Bildirleri, 25-27 Kasım 2004, Ankara, 203-212.
 • Karamanoğlu K (1974) Türkiye Bitkileri I.Cilt. Fon Matbaası, Ankara.
 • Kelkit A (2002) Çanakkale Kenti Açık-Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyali Üzerinde Bir Araştırma. Ekoloji 10, 43, 17-21.
 • Kellekci ÖL, Berköz L (2006) Konut ve çevresel kalite memnuniyetini yükselten faktörler. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım 2, 165-176.
 • Kutluk H, Aytuğ B (2004) Plants of Turkey Grid By Grid A1-B1. Birlik Ofset Yayıncılık, Eskişehir.
 • Polat AT, Önder S (2004) Kent Parkı Kavramı ve Konya Kenti İçin Bir Kent Parkı Örneği. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18, 34, 76-86.
 • Yavuzçehre PS, Torlak SE (2006) Kentsel Yasam Kalitesi ve Belediyeler Denizli Karsıyaka Mahallesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2, 4, 184-207.
 • Yılmaz S, Zengin M (2003) Erzurum Kent Halkının Süs Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A, 1, 29-42.
 • Yücel GF, Yıldızcı AC (2006) Kent parkları ile ilgili kalite kriterlerinin oluşturulması. İTÜ Dergisi/a. Mimarlık, Planlama, Tasarım 2/2, 220-230.