Mevcut Enerji ve Kimyasal Hammadde Kaynakları Arasında Bitümlü Şistlerin Yeri ve Önemi

Levent BALLİCE, Mithat YÜKSEL, Mehmet SAĞLAM, Cumhur HANOĞLU

Ekoloji, 1995, Issue 14, Pages: 11-12

OPEN ACCESS

Abstract

---